Inloggen
 
 
Nieuws
Piet van Aaken beker
30 September 2018 - Henry van Riet
Het schietseizoen is weer begonnen. Traditiegetrouw starten wij deze met de strijd om de Piet van Aaken beker. Na dat alle schutters geschoten hadden, werden de resultaten opgeteld. Jan Coppens en Kees Michielse hadden beiden de meeste wippen afgeschoten. Na het afkampen werd Kees Michielse winnaar van de Piet van Aaken beker 2018. Kees, van harte gefeliciteerd!Prijsuitrijking Onderlinge competitie
19 Juli 2018 - Jan van Heijst
Op zaterdag 14 juli heeft het gilde de jaarlijkse fietstocht en BBQ gehouden. De fietstocht ging naar Lage Mierde waar we een verbroederings bezoek hebben gebracht aan gilde St Ambrosius.
S ávonds bij terug keer op de guld was er een gezellige BBQ.
Na het eten is de prijs uitrijking van de onderlinge schietcompetitie geweest. Hans van Sambeeck was de beste schutter van het seizoen 2017/2018. Zie voor verder uitslagen bij activiteteiten het schieten.Afterparty Gildefeest
3 Juli 2018 - Jan van Heijst
Op zaterdag 30 juni heeft het gilde St Lambertus een geslaagde afterparty gehouden voor allen die mee gewerkt hebben aan het Gildfeest in juni 2018.
Tijdens deze party zijn de cheque´s voor de goede doelen uitgerijkt.
Pastoor Verschure mocht een cheque van € 1000,- in ontvangst nemen o.a. voor het gebruik van de kerk.
Het bestuur van de stichting duofiets Vessem mocht een cheque van € 5000,- in ontvangst nemen.
En de vertegenwoordigers van Wensambulance Brabant kregen een cheque van € 5000,-.
Na de uitreiking van deze cheque's hebben de ontvangers hun hartelijke dank uit gesproken en waren bij verrast met de hoge bedragen die werden geschonken.Vrijdag 8 juni Vessem barst uit zijn voegen
15 Juni 2018 - Jan van Heijst
Op vrijdag 8 juni is een geslaagde feestavond geweest in de grote feesttent aan de kerkberg. Als artiesten traden op Rayman Hermans en het Feestteam. De band Lijn 7 bracht een spectaculaire avond vullende show. Ook een Vesemse artiest verleende zijn medewerking nl. W.P. Henst.
Ziefoto's Gildefeest vrijd.Zaterdag 9 juni Goud voor jong en oud
15 Juni 2018 - Jan van Heijst
Op het gezellige terras was het goed toeven voor de ouderen met een drankje en de BBQ onder hand bereik. Maar de jeugd had het grootste plezier met spectaculaire luchtkussens. En om vijf uur was het de grote schuimparty. Zie foto's Gildefeest zaterd.Zondag 10 juni Groot Gildefeest
15 Juni 2018 - Jan van Heijst
Ter gelegenheid van het 620 jarig bestaan heeft het gild St. lambertus een groot vrij gildefeest georganiseerd. Op 10 juni hebben 50 Gilden deelgenomen aan het gildefeest in Vessem. De gilden kwamen uit Brabant, Gelderland en Limburg en Belgie, deze hebben meegedaan aan de optocht en de traditionele wedsrijden van schieten in diverse disiplines, bazuin blazen, vendelen en trommen. Ook de publieke belangstelling was groot mede door het goede weer.
Het gilde St.Lambertus kan terug zien op een geslaagd dorpsfeest. Zie foto's Gildefeest zond.privacybeleid
9 Juni 2018 - Henry van Riet
Gilde Sint Lambertus Vessem


PRIVACY POLICY VAN Gilde Sint Lambertus Vessem

Het gilde Sint Lambertus is gevestigd te Vessem(hierna te noemen: het gilde) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40236283. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens het gilde verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Het gilde verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van het gilde;
b. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op de website, telefonisch e.d.).
c. aan een bedrijf verbonden bent, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

1.2 Het gilde verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. lidmaatschapsgegevens van de KNTS;
j. en voorts mogelijk relevante gegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen het gildewezen;
k. browsercookies.
l. beeldmateriaal.

1.3 Het gilde kan deze gegevens gebruiken om:

• het organiseren van het gilde;
• uitvoeren van activiteiten;
• het verstrekken van de gepersonaliseerde documenten;
• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in het gildewezen);
• handhaving.

1.4 Verwerking van de persoonsgegevens binnen het gilde:
Het secretariaat(Deken Schrijver) verwerkt de persoonsgegevens o.a. op computers, externe
digitale opslag en in geprinte formulieren welke opgeslagen worden in ordners.
2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met het gilde via telefoonnummer 0031625004792 of per e-mail: hvriet@hetnet.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop het gilde persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die het gilde met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door het gilde.

(e) intrekken toestemming gebruik persoonsgegevens.


3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het gilde zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Om voor latere generaties inzicht te houden in het ledenverloop van ons gilde worden zaken als naam, geboortedatum en (laatste) woonplaats niet verwijderd, tenzij jij ons dit verzoekt. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

3.2 Het gilde treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.


4. DERDEN

4.1 Het gilde kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

• Gildekring Kwartier van Oirschot waarbij het gilde aangesloten is;
• Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden waarbij het gilde via Gildekring Kwartier van Oirschot aangesloten is;
• Koepel Nederlandse Traditionele Schutters
• verwerkers van het gilde (voor de uitvoering van de dienstverlening);
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Wapenwet en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 Het gilde verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of het gilde daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5. KLACHTEN

5.1 Waar kan men terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door het gilde kun je terecht
bij de overheid van het gilde.
6. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Vessem, juni2018

Nieuwe Vendelvlagen
29 Mei 2018 - Jan van Heijst
Met de viering van Sacramentsdag zijn de nieuwe vendels tijdens de mis ingezegendEed van trouw
29 Mei 2018 - Jan van Heijst
Op 27 mei 2018 heeft het gilde tijdens de sacramentdag viering de eed van trouw afgelegd aan de nieuwe waarnemende burgemeester Joseph Vos en Pastoor VerschureSchietbaan aangelegd
3 Maart 2018 - Martien Michielse
Vandaag is een lang gekoesterde wens van onze ere-hoofdman in vervulling gegaan. De aanleg van een schietbaan in de kelder van "de Guld". Op deze baan kan voortaan met de buks op een doel geschoten worden. De baan is elke woensdag-avond open voor iedereen die een keer wil schieten.

Ga direct naar Gildehuis  
 
 
 
   Laatste nieuws
30 September 2018
Piet van Aaken beker

19 Juli 2018
Prijsuitrijking Onderlinge competitie

3 Juli 2018
Afterparty Gildefeest

15 Juni 2018
Vrijdag 8 juni Vessem barst uit zijn voegen

15 Juni 2018
Zaterdag 9 juni Goud voor jong en oud

   Agenda
26 Juni 2019
Afscheid Pastoor Verschure

   Deze maand jarig
02 Mei - 61 jaar - Harry van Rooij
03 Mei - 53 jaar - Peter van Beers
03 Mei - 34 jaar - Frans van Spreuwel
06 Mei - 63 jaar - Walter van de Ven
07 Mei - 64 jaar - Marcel van Riet
07 Mei - 73 jaar - Jan de Laat
13 Mei - 39 jaar - Tim van Riet
17 Mei - 35 jaar - Bart de Koning
19 Mei - 60 jaar - Wim Huijbers
20 Mei - 59 jaar - Adrie Zwekars
25 Mei - 50 jaar - Robert Liebregts
 Ons nieuw Gildehuis "De Guld" is gebouwd met steun van:


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
Leader
Provincie Noord-Brabant