Inloggen
 
 
Nieuws
Koningsschild Erik gebruikt in reclame
8 Augustus 2016 - Martien Michielse
Dat Erik de Koning een mooi schild heeft laten ontwerpen is bij de meeste wel bekend. Het is zelfs zo mooi dat de ontwerper, Nol Koopmans, het voortaan gebruikt in zijn advertenties. Bij deze het bewijs. Een groot complimentHuwelijksvoltrekking in "de Guld"
1 Juni 2016 - Rene van Diessen
Op vrijdag 20 mei is in "de Guld" het eerste wettelijke huwelijk voltrokken. Onder toeziend oog van familie, vrienden, nieuwsgierigen en gildebroeders werden vendelier Rob de Koning en Petra van der Vondervoort in de echt verbonden. Om deze ceremonie plaats te laten vinden was ver van te voren ons gildehuis al goedgekeurd door een ambtenaar van de gemeente Eersel. Tevens was Driek van der Vondervoort, ex-burgemeester van Bergeijk en oom van de bruid, voor 1 dag benoemd tot bijzonder ambtenaar van de gemeente Eersel. Na het formele deel bracht het gilde nog een vendelhulde aan het kersverse bruidspaar. Aansluitend werden Rob en Petra gefeliciteerd en was er gelegenheid tot verteer. Het bruidspaar met aanhang vertrok richting feestlocatie.

Ga direct naar Foto1ste prijs in Best
31 Mei 2016 - Rene van Diessen
Zondag 29 mei heeft het gilde haar mooiste kant getoond aan het publiek en de juryleden in Best. Tijdens de Kringdag van het Kwartier van Oirschot ging Vessem op basis van de jurybeoordeling met de eerste prijs aan de haal. Een compliment voor het gilde en voor alle aanwezige leden.Bar kwartslag gedraaid
29 Mei 2016 - Martien Michielse
Vorig jaar hebben we als bestuur een onderzoek laten doen om "de Guld" gezelliger te maken. Een van de aanbevelingen in het rapport was om de bar een kwart slag te draaien. De rechtstreekse inkijk in de keuken wordt daardoor minder en er ontstaat meer ruimte rondom de bar. De werkzaamheden zijn zaterdag 28 Mei gestart door leden van de Bouwcommissie.Drie-jaarlijkse statiefoto
24 Mei 2016 - Rene van Diessen
De viering van Sacramentsdag 2016 is gecombineerd met het maken van een groepsfoto van het complete gilde. In het bijzijn van Burgemeester Anja Thijs en Pastoor Verschure werd het gilde, in verband met de in aantocht zijnde regenbui, in recordtempo op de speciaal hiervoor klaargezette steiger gezet. Bij het vallen van de eerste druppels lukte het nog net om het hele gezelschap op de gevoelige plaat vast te leggen.Vleeswedstrijd
28 April 2016 - Rene van Diessen
De in maart afgelaste vleeswedstrijd staat nu op het programma voor zaterdag 18 juni. We starten om 16:00 uur. We hopen er een gezellige zomeravond van te maken met een sportieve strijd onder de schutbomen en op de gravelbaan.Bezoek Ere-Hoofdman
19 April 2016 - Rene van Diessen
Tijdens de Lente-uitruk van dit jaar werd een kortstondig bezoek gebracht aan Ere-Hoofdman Piet van Aaken. Piet en Jo waren beiden vereerd met het bezoek. Uiteraard wilde Piet graag meewerken aan een "familie-foto" waarop behalve hijzelf zijn neven Eric en Marcel de Koning als respectievelijk Koning en Hoofdman van het Gilde vastgelegd werden. Natuurlijk mocht de kersverse Koningin niet ontbreken. Via de link zie je meer foto's, onder andere van onze prachtige nieuwe Koningin en van het nieuwe Koningsschild.

Ga direct naar FotoOorkonde voor Frans Mijs
8 April 2016 - Martien Michielse
Tijdens de voorjaarsvergadering van de kring Kwartier van Oirschot is aan Frans Mijs een oorkonde overhandigd. In deze oorkonde spreekt het kringbestuur zijn waardering uit voor het vele werk wat Frans voor het Gildewezen heeft verricht.Marcel de Koning volgt Frans Mijs op als Hoofdman.
15 Maart 2016 - Rene van Diessen
Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 maart heeft Frans Mijs, na 18 jaar in functie te zijn geweest, zijn Hoofdmanschap overgedragen aan Marcel de Koning.
Frans werd bedankt voor zijn bewezen diensten met een hartelijk applaus, een hoofdmansbeeldje en een fotoboek met daarin de vele hoogtepunten uit de afgelopen 10 jaar.
Tevens is hij ,evenals zijn voorganger Piet van Aaken, benoemd tot Ere-Hoofdman. Hierbij is hij tevens gevraagd als adviseur aan te schuiven aan de bestuurstafel.
Marcel de Koning gaf aan met veel enthousiasme maar in de geest van zijn voorganger zijn nieuwe rol te gaan vervullen.Ga direct naar FotoMarcel van Riet opgevolgd als Gildeknecht door Kees van Dijk.
15 Maart 2016 - Rene van Diessen
Marcel van Riet heeft na 18 jaar het stokje van Gildeknecht overgedragen aan Kees van Dijk.
De gildeknecht heeft zijn rol als ordehandhaver, postbode en tijdbewaker met verve ingevuld.
Hij heeft gedurende die periode altijd enthousiaste steun ontvangen van zijn vrouw Annie.
Marcel ontving uit handen van de vertrekkende Hoofdman Frans Mijs een gildebeeldje met inscriptie en een bosje bloemen voor zijn vrouw.Ga direct naar Foto  
 
 
 
   Laatste nieuws
8 Augustus 2016
Koningsschild Erik gebruikt in reclame

1 Juni 2016
Huwelijksvoltrekking in "de Guld"

31 Mei 2016
1ste prijs in Best

29 Mei 2016
Bar kwartslag gedraaid

24 Mei 2016
Drie-jaarlijkse statiefoto

   Agenda
4 September 2016
Federatietoernooi geweerschieten Oploo

16 September 2016
Teeravond (3 jubilarissen / volledig uniform)

3 Oktober 2016
Kermisschieten

   Deze maand jarig
01 Augustus - 26 jaar - Erwin Das
09 Augustus - 61 jaar - Andre Meulenbroeks
12 Augustus - 30 jaar - Adrie Huijbers
22 Augustus - 59 jaar - Marcel de Koning
23 Augustus - 25 jaar - Hans Couwenberg
26 Augustus - 58 jaar - Piet Rijkers
27 Augustus - 64 jaar - Frans Ansems
 Ons nieuw Gildehuis "De Guld" is gebouwd met steun van:


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
Leader
Provincie Noord-Brabant