Inloggen
 
 
Nieuws
Vrijdag 8 juni Vessem barst uit zijn voegen
15 Juni 2018 - Jan van Heijst
Op vrijdag 8 juni is een geslaagde feestavond geweest in de grote feesttent aan de kerkberg. Als artiesten traden op Rayman Hermans en het Feestteam. De band Lijn 7 bracht een spectaculaire avond vullende show. Ook een Vesemse artiest verleende zijn medewerking nl. W.P. Henst.
Ziefoto's Gildefeest vrijd.Zaterdag 9 juni Goud voor jong en oud
15 Juni 2018 - Jan van Heijst
Op het gezellige terras was het goed toeven voor de ouderen met een drankje en de BBQ onder hand bereik. Maar de jeugd had het grootste plezier met spectaculaire luchtkussens. En om vijf uur was het de grote schuimparty. Zie foto's Gildefeest zaterd.Zondag 10 juni Groot Gildefeest
15 Juni 2018 - Jan van Heijst
Ter gelegenheid van het 620 jarig bestaan heeft het gild St. lambertus een groot vrij gildefeest georganiseerd. Op 10 juni hebben 50 Gilden deelgenomen aan het gildefeest in Vessem. De gilden kwamen uit Brabant, Gelderland en Limburg en Belgie, deze hebben meegedaan aan de optocht en de traditionele wedsrijden van schieten in diverse disiplines, bazuin blazen, vendelen en trommen. Ook de publieke belangstelling was groot mede door het goede weer.
Het gilde St.Lambertus kan terug zien op een geslaagd dorpsfeest. Zie foto's Gildefeest zond.privacybeleid
9 Juni 2018 - Henry van Riet
Gilde Sint Lambertus Vessem


PRIVACY POLICY VAN Gilde Sint Lambertus Vessem

Het gilde Sint Lambertus is gevestigd te Vessem(hierna te noemen: het gilde) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40236283. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens het gilde verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Het gilde verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van het gilde;
b. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op de website, telefonisch e.d.).
c. aan een bedrijf verbonden bent, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

1.2 Het gilde verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. lidmaatschapsgegevens van de KNTS;
j. en voorts mogelijk relevante gegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen het gildewezen;
k. browsercookies.
l. beeldmateriaal.

1.3 Het gilde kan deze gegevens gebruiken om:

• het organiseren van het gilde;
• uitvoeren van activiteiten;
• het verstrekken van de gepersonaliseerde documenten;
• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in het gildewezen);
• handhaving.

1.4 Verwerking van de persoonsgegevens binnen het gilde:
Het secretariaat(Deken Schrijver) verwerkt de persoonsgegevens o.a. op computers, externe
digitale opslag en in geprinte formulieren welke opgeslagen worden in ordners.
2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met het gilde via telefoonnummer 0031625004792 of per e-mail: hvriet@hetnet.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop het gilde persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die het gilde met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door het gilde.

(e) intrekken toestemming gebruik persoonsgegevens.


3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het gilde zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Om voor latere generaties inzicht te houden in het ledenverloop van ons gilde worden zaken als naam, geboortedatum en (laatste) woonplaats niet verwijderd, tenzij jij ons dit verzoekt. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

3.2 Het gilde treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.


4. DERDEN

4.1 Het gilde kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

• Gildekring Kwartier van Oirschot waarbij het gilde aangesloten is;
• Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden waarbij het gilde via Gildekring Kwartier van Oirschot aangesloten is;
• Koepel Nederlandse Traditionele Schutters
• verwerkers van het gilde (voor de uitvoering van de dienstverlening);
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Wapenwet en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 Het gilde verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of het gilde daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5. KLACHTEN

5.1 Waar kan men terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door het gilde kun je terecht
bij de overheid van het gilde.
6. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Vessem, juni2018

Nieuwe Vendelvlagen
29 Mei 2018 - Jan van Heijst
Met de viering van Sacramentsdag zijn de nieuwe vendels tijdens de mis ingezegendEed van trouw
29 Mei 2018 - Jan van Heijst
Op 27 mei 2018 heeft het gilde tijdens de sacramentdag viering de eed van trouw afgelegd aan de nieuwe waarnemende burgemeester Joseph Vos en Pastoor VerschureSchietbaan aangelegd
3 Maart 2018 - Martien Michielse
Vandaag is een lang gekoesterde wens van onze ere-hoofdman in vervulling gegaan. De aanleg van een schietbaan in de kelder van "de Guld". Op deze baan kan voortaan met de buks op een doel geschoten worden. De baan is elke woensdag-avond open voor iedereen die een keer wil schieten.

Ga direct naar GildehuisEerste schutter lost schot
3 Maart 2018 - Martien Michielse
De eerste schutter heeft een schot gelost op de nieuw aangelegde baan. Hij scoorde 7 punten met zijn eerste schot.

Ga direct naar GildehuisHuwelijk Joris en Maaike
26 Februari 2018 - Jan van Heijst
Op vrijdag 23 februari is het wettelijk huwelijk voltrokken van tamboer Joris van Dijk en Maaike Huybers. Dit heugelijk feit vond plaats in de Jacobus molen in Vessem. Bregje de zus van Joris heeft als tijdelijk bijzonder ambtenaar van de gemeente Eersel Joris en Maaike getrouwd. Na de formele deel heeft het gilde een ere haag gevormd en bracht de vendelgroet. Aansluitend werden Joris en Maaike gefeliciteerd en was er gelegenheid in de Guld tot verteer Het Bruidspaar met aanhang vertrok naar de feestlocatie.
Zie verder onder foto'sNieuwe lederen zwaarddragers
22 Oktober 2017 - Henry van Riet
Na decennia lange trouwe dienst waren de lederen riemen van de zwaarddragers van onze Koningsbegeleiders aan vervanging toe.
Zadelmakerij P. Claessen uit Bladel heeft de lederen riemen vakkundig vernieuwd en nu hebben we een links- en rechts dragende zwaarddrager. En kunnen onze koningsbegeleiders ze de komende decennia weer met trots dragen.  
 
 
 
   Laatste nieuws
15 Juni 2018
Vrijdag 8 juni Vessem barst uit zijn voegen

15 Juni 2018
Zaterdag 9 juni Goud voor jong en oud

15 Juni 2018
Zondag 10 juni Groot Gildefeest

9 Juni 2018
privacybeleid

29 Mei 2018
Nieuwe Vendelvlagen

   Agenda
14 Juli 2018
Fietstocht + BBQ

14 September 2018
Teeravond

8 Oktober 2018
Koningsschieten

9 Oktober 2018
Kermisschieten

   Deze maand jarig
04 Juni - 48 jaar - Roland Verkooijen
10 Juni - 59 jaar - Kees Michielse
12 Juni - 90 jaar - Sjef Smetsers
14 Juni - 66 jaar - Kees van den Bosch
14 Juni - 71 jaar - Theo van Doren
16 Juni - 59 jaar - Hans van Aaken
18 Juni - 62 jaar - Kees Kennis
25 Juni - 69 jaar - Jos van Gestel
25 Juni - 87 jaar - Piet Liebregts
29 Juni - 63 jaar - Martien Michielse
29 Juni - 68 jaar - Jan Soetens
30 Juni - 53 jaar - Wouter Kerkhofs
 Ons nieuw Gildehuis "De Guld" is gebouwd met steun van:


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
Leader
Provincie Noord-Brabant